MCHTech - ing. Miloš Chlup

ing. Miloš Chlup, MCH-TECH

Překladatelský, reklamní a publikační servis

Reference

Valeo

Pro francouzskou společnost Valeo pracujeme prostřednictví regionálního zastoupení firmou Valeo Service v Polsku. Zajišťujeme veškeré překlady a DTP z angličtiny do cca 10 jazyků východní Evropy a balkánských zemí. Podílíme se na přípravě a výrobě výstavních stánků a exponátů. V přípravě je i centrum digitálního publikování. Zajišťujeme veškeré reklamní a marketingové aktivity.

Remko

Pražská firma Remko jev České republice předním dodavatelem klimatizačních systémů, tepelných čerpadel, vysoušecí techniky a chladicích zařízení. Pro tohoto zákazníka zajišťujeme překlady a přípravu pro tisk u všech prospektů, katalogů a návodů.